Principe

Sexo: Macho

Raza: Bichon Habanero

Tamaño: Pequeño